Hospitalisatieverzekering

hospitalisatie

Wereldwijde dekking & vrije keuze van dokter en ziekenhuis

Derdebetalersregeling met AssurCard: uw ziekenhuisfactuur gaat rechtstreeks naar de verzekeraar

Optie voor- en nazorg : we vergoeden alle kosten van 2 maanden voor tot 6 maanden na uw opname

Waarom is een hospitalisatieverzekering nodig?

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, komt uw ziekenfonds tussen. Maar die betaalt lang niet alle kosten. Gemiddeld zal u nog zo’n 450 euro moeten opleggen, voor een 1-persoonskamer zelfs 1250 euro. Wil u zich die financiële kopzorgen besparen? Dan hebt u een hospitalisatieverzekering nodig.

Wat dekt de hospitalisatieverzekering Hospimax Plus?

Bij een ziekenhuisopname vergoeden we de kosten die niet terugbetaald worden door uw ziekenfonds. Dit zit in het  basispakket van Hospimax Plus :

 • verblijf in het ziekenhuis, zelfs daghospitalisatie
 • onderzoeken en behandelingen in het kader van een hospitalisatie 
 • prothese, orthopedie en geneesmiddelen die u krijgt tijdens de hospitalisatie
 • vervoer met een ziekenwagen
 • rooming-in voor ouders die bij hun gehospitaliseerde kind (maximaal 16 jaar) willen blijven
 • thuisbevallingen en kraamzorg
 • alle kamer- en ereloonsupplementen (beperkt in Brusselse ziekenhuizen en in het buitenland)
 • palliatieve verzorging in het ziekenhuis

Extra's in het standaardtarief

Standaard omvat het basispakket aanvullende waarborgen: 

 • voor- en nazorg: we betalen dan de kosten voor medische verzorging die u voor en na uw ziekenhuisopname moet maken. Tot 2 maanden ervoor en tot 6 maanden erna!
 • zware ziekten en palliatieve thuiszorg: de medische kosten van onder meer kanker of aids worden dan vergoed. 

Korting mogelijk

Als u de aanvullende waarborgen niet wenst, kan u korting krijgen op het standaardtarief. Ontdek meer details.

Welke zijn de troeven van deze hospitalisatieverzekering?

Derdebetalersregeling met AssurCard: AssurCard regelt de communicatie tussen uw verzekeraar en uw Belgische ziekenhuis. Zo gaat uw ziekenhuisfactuur rechtstreeks naar de verzekeraar en kunt u op beide oren slapen.

Gezinskorting: wil u een hospitalisatieverzekering voor het hele gezin? Vanaf 2 personen krijgt u met Hospimax Plus 10% korting. Vanaf 3 zelfs 15 %.

Meteen ook voor uw pasgeboren kindje: uw kindje is vanaf de 1e dag mee verzekerd. U of uw partner moet wel minstens 6 maanden bij ons verzekerd zijn. Doe uw aanvraag binnen 60 dagen na de geboorte. 

Rooming-in inbegrepen: moet uw zoon of dochter (van maximaal 16 jaar) een nachtje in het ziekenhuis blijven? Wij begrijpen dat u er liever bij blijft. Daarom vergoeden we ook de kosten voor uw verblijf.

Ook voor thuisbevalling en kraamzorg: wil u uw kindje liever in uw eigen omgeving op de wereld zetten? Dat kan. We komen tussen voor de thuisbevalling én de kraamzorg!

Franchise

Per persoon en per jaar geldt een standaardfranchise van 62,50 euro (behalve bij daghospitalisatie). U kan ook kiezen voor een franchise van 0 euro door een bijpremie te betalen of voor een franchise van 125 euro of 250 euro om korting te krijgen. Weet dat er nooit een franchise geldt bij de waarborg zware ziekten en palliatieve thuiszorg.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De wachttijd voor Hospimax Plus bedraagt 3 maanden. Bij ongevallen en acute infectieziekten is er geen wachttijd.
 • De aanvullende waarborgen vormen samen een geheel. Sommige kosten worden niet gedekt, bijvoorbeeld de kosten voor vervoer.
 • U kan aansluiten tot u 65 jaar bent. Aanvaarding is afhankelijk van medische acceptatie.
 • Uitgesloten zijn onder meer esthetische ingrepen, alcoholintoxicatie, extreme sporten en tandbehandelingen. 
 • In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2%, voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen, toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse premie. 

Goed om te weten

 • De hospitalisatieverzekering Hospimax Plus loopt levenslang en kan jaarlijks opgezegd worden. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Kom bij ons langs of bekijk hier: