Tijdelijke Overlijdensverzekering

auto

Helemaal op uw maat

Een tijdelijke overlijdensverzekering kan u volledig afstemmen op uw situatie. Zo biedt u uw gezin extra bescherming wanneer u dat wil.

Soepele formule

U beslist hoeveel kapitaal u voorziet bij overlijden. Ook de begunstigde(n) kiest u helemaal zelf. Goed om te weten: als u jong bent, is de premie lage

Fiscaal voordeel mogelijk

Brengt u de premies van uw overlijdensverzekering in via pensioensparen of langetermijnsparen? Dan kan u 30% terugkrijgen als belastingvermindering.

In welke gevallen is een tijdelijke overlijdensverzekering interessant?

Sinds met de hervorming van het overlevingspensioen van de werknemers de uitkering in de tijd wordt beperkt voor jonge weduwnaars/weduwen tot maximaal 2 jaar is de extra bescherming van de tijdelijke overlijdensverzkering meer dan welkom.

Maar deze verzekering zorgt ook voor gemoedsrust in de periodes waarin uw gezin extra kwetsbaar is:

  • U of uw partner werkt tijdelijk minder omdat u jonge kinderen hebt. 
  • U of uw partner schoolt zich om om professioneel een andere weg uit te gaan.
  • U of uw partner start een eigen zaak en moet nog een klantenbasis uitbouwen.

Als de kostwinner dan zou overlijden, kunnen de financiële gevolgen voor uw gezin groot zijn. Een tijdelijke overlijdensverzekering biedt extra bescherming.

Kies zelf de periode en het bedrag

Met deze tijdelijke overlijdensverzekering bent u verzekerd gedurende een specifieke periode voor het bedrag dat u kiest.

Verzekerd vanaf de eerste dag

Bij overlijden meteen na het betalen van de eerste premie, ontvangen de begunstigden toch het volledige kapitaal. Een hele geruststelling!

Vang zo de successierechten op

Met het uitgekeerde bedrag kunnen uw nabestaanden de successierechten betalen. Anders wegen die vaak zwaar door.

Bouw nog meer zekerheid in

Met de optionele extra waarborgen kunt u kiezen voor een extra uitkering bij ongeval of bij invaliditeit

 

Uitsluitingen en beperkingen:

  • U geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering.
  • Niet gedekt zijn onder meer overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van de dekking, alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.
  • In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2%, voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen, toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Goed om te weten:

  • De tijdelijke overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21met vast kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. Bekijk de voorwaarden  en de informatiefiche voor informatie over de limieten en uitsluitingen of kom bij ons langs. Het is belangrijk dit document door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
  • De aanvullende waarborg overlijden door ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een vast kapitaal (1 of 2 maal het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering) in geval van overlijden of volledige en blijvende invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van ongevallen, bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
  • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisicopremievrijstellingwordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premieterugbetaling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een tijdelijke invaliditeit en de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een blijvende invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden, zoals invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
  • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een rente in geval van een tijdelijke of blijvend invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of partieel zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.